מרפאת שיניים ועיינים קונדיטוריה // COMPANY גוטה // יוגורטיה, ק.חיים ראשל// בית קפה היינה // קיוסקפה, חיפה טרטסטה // רעננה
טרפילוג // משרדים
לוי לוסטיג אדריכלים